Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Helseskader av e-sigaretter vrs sigaretter

Vi vet godt at det er helseskadelig å røyke sigaretter, men nå diskuteres det også hvorvidt e-sigaretter, også kalt vape, også er skadelig for helsen vår. Hvordan kan den være det når det ikke er noe røyk, bare damp? Og hva inneholder denne væsken, også kalt vapejuice, e-væske og e-juice, som kan være potensielt helseskadelig?

Helseskadelige sigaretter

Ung jente røyker e-sigarett
E-sigaretter brukes ikke kun for røykere til å slutte å røyke sigaretter. Det har nå blitt en ny, populær inngang for ungdom til å begynne å røyke.

Helsedirektoratet er helt tydelig på de skadelige effektene av røyking, og både hjerte- og karsykdommer, lungeskader og kols, kreft og nedsatt syn er noen av de vanligste alvorlige lidelsene røyking medfører. Nikotin er vanedannende og kan være vanskelig å avvenne seg med. Røyken fra sigaretter er veldig skadelig for lungene, men er e-sigaretter noe bedre?

Hvilke helseskader utgjør e-sigaretter?

E-sigaretter fungerer ved at en væske varmes opp og blir til damp som inhaleres. Forskning viser at man ved bruk av vape/e-sigarett reduserer den direkte skaden på lungene i forhold til vanlige sigaretter, men den langsiktige bruken vet man foreløpig lite om.  

Inntaket av nikotin i e-sigaretter synes å være så stort at en vil forvente de samme nikotinrelaterte effektene på hjerte- og karsystemet, lungefunksjonsutvikling hos fosteret og senere i livet, reproduktiv helse (prematur fødsel, dødfødsel og svangerskapsforgiftning) og kognitive effekter som man finner ved tobakksrøyking og snusbruk. 
Folkehelseinstituttet

En vape (e-sigarett) og en flaske vapejuice avbildet i en bar
En typisk «vape» og en flaske «vapejuice» brukt av ungdom for røykestart.

E-sigarettens ingredienser

Folkehelseinstituttets rapport peker på, ikke bare nikotininnholdet, men også de andre ingrediensene i væsken som brukes i e-sigaretter. Tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA), propylenglykol, glyserol, aldehyder (karbonyler): formaldehyd og acetaldehyd, akrolein, PAH, metaller, aromastoffer og andre kjemiske stoffer.
Blant metaller har de sett på nikkel, bly, sink og kadmium, samt helseeffektene av disse.

Passiv røyking av e-sigaretter

Det er stadig noen som er ivrig på å fortelle hvor lite farlig dampen fra e-sigarettene er, men ifølge Folkehelseinstituttet er det grunn til å tro at nikotinskadene av vanlig røyk og e-sigaretter er like farlige.

Nikotinnivåene i omgivelsene ved passiv eksponering for aerosol fra e-sigaretter kan gi omtrent like høye nikotinnivåer i blodet som hos en passiv røyker av vanlige sigaretter. Dette innebærer at en kan forvente tilsvarende skadelige nikotinrelaterte effekter ved passiv eksponering for e-sigaretter som for vanlige sigaretter.

Det betyr at passiv eksponering for aerosol fra e-sigaretter kan virke på hjerte- og karsystemet, ha sentralstimulerende effekter og bidra til avhengighet.
Folkehelseinstituttet

Ytterligere helseskader ved røyking av e-sigaretter

En studie fra Department of Environmental Medicine i New York har funnet at e-juicer, og da spesielt når flere typer smakstilsetninger er blandet sammen, kan gi e-sigarett røykere en inflammatorisk respons, som igjen kan forårsake lungetoksisitet og vevskader. Videre viser svensk forskning at røyking av e-sigaretter fører til stivere blodårer, som er forbundet med hjerteinfarkt og slag.

E-sigaretter er helsefarlige

Selv om vi fortsatt har lite kunnskap om langtidseffekten av å røyke e-sigaretter, kan det uten tvil, fastslås at med så mye forskning som viser til forskjellige, alvorlige helseskader, at det er farlig å røyke e-sigaretter. Hvor alvorlig det er når det måles opp mot vanlige sigaretter, gjenstår enda for forskere å finne ut i fremtiden.

Trenger du hjelp til å slutte å røyke? Last ned appen Slutta her, for å motivasjon, tips og råd for røykeslutt.  

Har du opplevd helseproblemer i forbindelse med e-sigaretter? Del gjerne dine erfaringer i kommentar feltet nedenfor.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Leave a Comment

This div height required for enabling the sticky sidebar